Solutions for tomorrow

อ่างเก็บน้ำเคลื่อนที่

อ่างเก็บน้ำเคลื่อนที่

อ่างเก็บน้ำเคลื่อนที่ Cold Flood  ถูกออกแบบ แบบแยกส่วนที่มีขนาดต่างกันซึ่งประกอบด้วยชุดที่สามารถปรับความยาวได้ง่ายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ

 

โครงสร้างของอ่างเก็บน้ำเคลื่อนที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้มั่นใจได้ว่ายังคงมีเสถียรภาพบนทุกพื้นผิว มีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพสูง

ประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำเคลื่อนที่

พื้นที่ของการประยุกต์ใช้

อ่างเก็บน้ำเคลื่อนที่ Cold Flood  ถูกออกแบบ แบบแยกส่วนที่มีขนาดต่างกันซึ่งประกอบด้วยชุดที่สามารถปรับความยาวได้ง่ายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ ในการสำรองน้ำใช้ เช่น ปศุสัตว์ ดับเพลิง ไซด์งานก่อสร้าง

 

โครงสร้างของอ่างเก็บน้ำเคลื่อนที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้มั่นใจได้ว่ายังคงมีเสถียรภาพบนทุกพื้นผิว มีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพสูง

รุ่นสำหรับแท็งค์เก็บน้ำเคลื่อนที่

สินค้าถูกออกแบบให้มีความยึดหยุ่นสามารถปรับให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นเพื่อให้เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าเป็นส่วนใหญ่

แกลลอรี่

Thank You for contacting us