Solutions for tomorrow

เกี่ยวกับ บริษัท เอเอส ฟรีอิส จำกัด

เราได้ดำเนินการในภารกิจเพื่อสร้างความแตกต่างในการจัดการทรัพยากรน้ำในวิธีที่ดีที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมของโลก การมีส่วนร่วมของเราทำผ่านการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและเสนอทางเลือกทางด้านวิศวกรรมที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการป้องกันน้ำท่วมการจัดเก็บน้ำและน้ำสะอาดให้กับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

วิสัยทัศน์ของเรา

ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นําในการให้บริการที่เชื่อถือได้และเสนอทางเลือกทางด้านวิศวกรรมที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการป้องกันน้ำท่วมการเก็บกักน้ำและน้ำสะอาดในเอเชีย

งบธนาคารโลกเกี่ยวกับน้ำ:

น้ำเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตให้มีสุขภาพที่ดี สร้างแหล่งอาหารและพลังงานรวมถึงสิ่งแวดล้อมและการสร้างงาน

การบริหารจัดการน้ำที่ดีจะส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น คนยากจนจะมีโอกาสได้รับการศึกษามีสุขภาพที่ดีสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยก็จะดีรวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตหรือหมู่บ้านในชนบทจะสามารถจัดการผลกระทบของน้ำท่วมและภัยแล้งได้  

ค่านิยมของเรา

เราใช้ค่านิยมของเราเป็น PATHS เมื่อเราให้บริการลูกค้าและเพื่อให้คุณค่าแก่ผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดของเรา​

เราถือว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญรวมถึงลูกค้าพนักงานและชุมชนที่เราให้บริการและอาศัยอย

ร่วมงานกับเรา​

ขณะนี้เรามีตำแหน่งต่อไปนี้เปิดที่บริษัท เอเอส ฟรีอิส จำกัด 

ผู้ช่วยฝ่ายขายและการตลาด

เรายินดีต้อนรับใบสมัครโปรดส่ง info@as-friis.com

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอเอส ฟรีอิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพฯ เมื่อปลายปี 2563 ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่ารวมถึงนวัตกรรมทางเลือกใหม่ทางวิศวกรรมสำหรับการป้องกันน้ำท่วม การจัดเก็บกักน้ำ และน้ำสะอาดเพื่อการเกษตร เพื่อสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และอุตสาหกรรมสันทนาการในเอเชีย

 

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2535 ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัท เอเอส ฟรีอิส จำกัด ได้มีส่วนร่วมในเทคโนโลยีและบริการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมหลายแห่งทั่วเอเชียแปซิฟิก

โลโก้ของเรามาจากความปรารถนาดีเพื่อที่จะมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดผ่านการทํางานเป็นทีมกับพันธมิตรเพื่อส่งมอบคุณภาพที่ดีที่สุดและตรงเวลา

Thank You for contacting us