Solutions for tomorrow

เครื่องฟอกอากาศ & ควบคุมกลิ่น

อากาศที่สะอาดสำหรับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการต่อสู้กับมลภาวะในอากาศ กลิ่น ไวรัส และ แบคทีเรีย เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย

 

เอเอส ฟรีอิส ร่วมมือกับผู้ผลิตชั้นนำด้านเทคโนโลยีหลายราย เพื่อตอบสนอง ความมต้องการของลูกค้าและสังคมของเรา

เครื่องฟอกอากาศ & ควบคุมกลิ่นภายในอาคาร

การมีสภาพภูมิอากาศภายในอาคารที่ดีต่อสุขภาพ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน การระบายอากาศไม่เพียงพอต่อการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ Co2 แต่ยังจำเป็นต้องลดการสัมผัสกับไวรัส แบคทีเรีย สปอร์ของเชื้อรา และกลิ่นไม่อันพึงประสงค์

 

Jimco a/s เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของเราในการจัดหาทางเลือกสำหรับสภาพอากาศภายในอาคารที่ดีขึ้น เทคโนโลยีของ Jimco สามารถลดไวรัส แบคทีเรีย สปอร์เชื้อรา และกลิ่นได้มากถึง 99.84% เราให้บริการสำหรับบ้านส่วนตัว เช่นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน  และห้องสันทนาการต่างๆเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

เครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ภายในอาคาร

สำหรับทำความสะอาดในอากาศ และบนพื้นผิวโดยไม่ใช้ตัวกรอง หรือสารเคมี

เครื่องฟอกอากาศในอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปกป้องผู้คนทั้งภายนอกและภายในอาคารโดยการพิสูจน์ว่าอากาศและสิ่งแวดล้อมสะอาดเพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสุขอนามัยของพนักงานและการปฎิบัติตามกฎข้อบังคับของทางภาครัฐ

 

Jimco a/s เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของเราในการจัดหาทางเลือกสำหรับการทำความสะอาดอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี ค.ศ.1993 Jimco มีความเชี่ยวชาญในการลดไขมัน กลิ่นไม่พึงประสงค์ เชื้อโรค และสารประกอบอะโรมาติกในอากาศเสีย จากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องฟอกอากาศในอุตสาหกรรม

เครื่องฟอกอากาศสำหรับอุตสาหกรรมที่ไม่มีตัวกรองหรือสารเคมี

การควบคุมมลพิษภายในครัว

ความต้องการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่เพิ่มขึ้นในร้านอาหารสมัยใหม่ ผนวกกับกฎหมายท้องถิ่นเรื่องการปล่อยกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เพิ่มขึ้นในเมืองใหญ่ ผลักดันให้ความต้องการระบบควบคุมมลพิษในห้องครัวที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ

 

Jimco a/s เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของเราในการจัดหาทางเลือกในเรื่องการฟอกอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม Jimco มีความเชี่ยวชาญในการลดไขมัน กลิ่น เชื้อโรค และสารประกอบอะโรมาติกในอากาศเสีย จากห้องครัว ช่วยให้คุณสามารถระบายอากาศได้โดยตรงออกไปยังพื้นที่สาธารณะ หรือเพื่อนบ้าน รวมทั้งลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้จากไอเสียในห้องครัวและเพิ่มสุขอนามัยให้แก่ห้องครัวของคุณ

การควบคุมมลพิษภายในครัว

เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องครัวเชิงพาณิชย์ที่ไม่มีตัวกรองหรือสารเคมี

ดาวน์โหลด โบร์ชัวร์ และ รางวัลที่ได้รับ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Jimco MAC 500s / OZ 2000 / UV-C HVAC (VBC) / FLO-D Mini Mark 2

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ Jimco MAC 500s 

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ Jimco OZ 2000  

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ Jimco UV-C HVAC (VBC)

ทำความสะอาดห้องอย่างง่ายดายด้วย OZ 1000

ทำงานอย่างปลอดภัยด้วย MAC 500s

ทำงานอย่างปลอดภัยด้วย MAC 500s

นำเสนอผลิตภัณฑ์ Jimco FLO-D Mini Mark 2 

Thank You for contacting us