Solutions for tomorrow

เครื่องฟอกอากาศ JIMCO FLO-P

เครื่องฟอกอากาศสำหรับอุตสาหกรรมที่ไม่มีตัวกรองหรือสารเคมี

เครื่องฟอกอากาศ JIMCO  FLO-P ไว้สำหรับกำจัดไขมันและกลิ่นที่โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยออกมา  

ระบบ FLO-P Photolytic Oxidation เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดไขมันและกลิ่นที่ถูกปล่อยออกมาในอากาศเกินกว่า 45 dgc.

 

ระบบ FLO-P จะถูกติดตั้งกับระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ CIP  ซึ่งหมายความว่าการบำรุงรักษาในแต่ละวันค่อนข้างต่ำ เพราะตัวเครื่องจะทำความสะอาดตัวเองหลังจากการใช้งาน  

 

สารปนเปื้อนในอากาศจะถูกออกซิไดซ์หรือเผาด้วยความเย็น  กลิ่นและอนุภาคอินทรีย์ที่อยู่ในอากาศจะลดลงให้เหลือน้อยที่สุด การลดลงโดยทั่วไปของ OU/m3 จะอยู่ที่ประมาณ 90 – 98%

 

เ์ครื่องฟอกอากาศ JIMCO ได้รับการปรับแต่งให้ตรงความต้องการของลูกค้า โดยยึดค่าของสารอินทรีย์ในอากาศ อุณหภูมิในอากาศ อัตราการไหลเวียนของอากาศ จาระบี และข้อกำหนดในการทำลายกลิ่น และอื่นๆ

Jimco FLO-P เพื่อประโยชน์ของคุณ

ระบบ FLO-P มีกระบวนการทำงานดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1: อากาศที่ปนเปื้อน (อากาศหลัก) เข้าสู่ส่วนล่างของเครื่อง

ขั้นตอนที่ 2: อากาศหลักจะไหลผ่านตัวกรองที่วกวน ส่งผลให้เกิดการแยกส่วนของน้ำมันหล่อลื่นขนาดใหญ่และหยดน้ำ 

ขั้นตอนที่ 3: อากาศหลักถูกทำให้เย็นตัวลง โดยการผสมกับอากาศรองที่อยู่ในห้อง (เช่น ผ่านจุดไอเสีย จากสายการผลิต) หลังจากนั้นอากาศที่รวมตัวกันจะไหลผ่านช่องของบล๊อคความควบแน่นทำให้เกิดการแยกตัวระหว่างน้ำมันหล่อลื่น/น้ำจากกระแสลม ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานระหว่างกระบวนการออกซิเดชั่นด้วยแสง

ขั้นตอนที่ 4: กระบวนการออกซิเดชั่นด้วยแสงทำได้โดยใช้หลอดยูวี-ซี ที่มีความดันต่ำเป็นพิเศษที่สร้างโอโซนในปริมาณเล็กน้อย  การสัมผัสกับแสงยูวี-ซี จะทำลายสารประกอบจุลินทรีย์ในอากาศ และการกรองอากาศด้วยโอโซนจะทำให้กระบวนการออกซิเดชั่นเสร็จสมบูรณ์ .

ระบบฟอกอากาศอุตสาหกรรมของ JIMCO ใช้เทคโนโลยีเฉพาะตัว – การเกิดออกซิเดชั่นแบบโฟโตไลติก

 

กระบวนการลดกลิ่นและกรองอากาศจะทำโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า โฟโตไลติก ออกซิเดชั่น ซึ่งใช้การผสมผสานระหว่างรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต ซี กับ โอโซน เข้าด้วยกัน 

 

โฟโตไลซิล เป็นกระบวนการที่รังสียูวี-ซี ทำให้เกิดการสลายตัวของโฟตอนของอนุภาคอินทรีย์ (เช่น ไขมันและน้ำมัน) โอโซโนลิซีสเป็นกระบวนการออกซิเดชั่นที่อนุภาคอินทรีย์ถูกย่อยสลายโดยโอโซนผ่านการเผาไหม้แบบเย็น โอโซน (ผลิตโดยหลอดไฟ) เป็นก๊าซธรรมชาติที่ไม่เสถียรซึ่งพบได้ตามธรรมชาติดและช่วยกำจัดเชื้อที่พื้นผิว 

 

เทคโนโลยียูวี-ซี และโอโซน ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ Jimco ได้รับการพัฒนา ทดสอบ และรับรองจากประเทศเยอรมันและประเทศเดนมาร์ก 

 

ทั้งยูวี-ซี และ โอโซน ได้รับการทดสอบและรับรองว่าสามารถกำจัดเชื้อไวรัสโคโรน่า  อย่างเช่น MERS และ SARS รวมถึง SARS CoV2 – ที่เป็นแหล่งที่มาของ Covid-19

 

ปริมาณโอโซนที่ปรับเทียบแล้ว ในหลอดยูวี-ซี ได้รับการออกแบบและควบคุมพิเศษ เพื่อทำลายโครงสร้างและกำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และแบคทีเรียในเชื้อรา 

คุณสมบัติทางเทคนิคของ FLO-P

การใช้งาน: การลดปริมาณไขมันและกลิ่นจากระบบไอเสียอุตสาหกรรม มีอุณหภูมิอากาศสูงกว่า 45 dgc 

 

ห้องทำปฎิกิริยา: ผลิตจากสแตนเลสกันกรด (SUS 316)

 

หลอดยูวี-ซี: หลอดโฟโต้โซนภายใต้เครื่องหมายการค้า Jimco จำนวนหน่วยและปริมาณพลังงานที่ต้องการจริง ได้ถูกออกแบบตามปริมาณมลพิษที่ได้รับการบำบัดและปริมาตรของอากาศ 

 

ระบบควบคุม: ตัวควบคุม PLC สำหรับงานอุตสาหกรรม จะรวมโมเดมและสัญญาณเตือนภัย

 

ระบบทำความสะอาด: ระบบ FLO-P ได้รับการติดตั้งระบบ CIP แบบอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าในแต่ละวันจะมีการบำรุงรักษาต่ำ เนื่องจากตัวเครื่องทำความสะอาดตัวเองหลังการใช้งาน  ระบบ CIP จะถูกควบคุมด้วยตัวควบคุม PLC พร้อมลำดับการทำความสะอาดที่จำเป็น

การประยุกต์ใช้ และ กลุ่มผู้บริโภค

 • โรงงานอาหารสัตว์
 • โรงงานผลิตไบโอดีเซล
 • ​โรงงานผลิตกระดูกป่น
 • โรงงานก๊าซชีวภาพ
 • โรงงานผลิตสารเคมี
 • ​โรงงานผลิตปุ๋ยหมัก
 • โรงงานผลิตอาหารปลา
 • ​โรงงานผลิตปลาป่น / โรงงานผลิตน้ำมันตับปลา
 • ​โรงงานแปรรูปอาหาร
 • โรงคักแยกขยะ
 • ​​​​โรงงานประกอบอาหารอุตสาหกรรม
 • โรงงานผลิตน้ำมัน
 • ​​โรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
 • โรงงานผลิตยา
 • โรงบำบัดน้ำเสีย / น้ำเสียสาธารณะ
 • ​สถานีสูบน้ำ
 • โรงเก็บขยะรีไซเคิล
 • โรงงานผลิตสิ่งทอ
 • เตาเผาขยะ
 • คอกม้าและสวนสัตว์
 • และอื่นๆอีกมากมาย………….

ดาวน์โหลด ข้อมูลสินค้าและรางวัลที่ได้รับ

Jimco FLO-K

เครื่องฟอกอากาศ JIMCO FLO-K สำหรับกำจัดกลิ่นจากไอเสียอุตสาหกรรม.

ระบบ FLO-K Photolytic Oxidation ออกแบบมาเพื่อกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากไอเสียที่ปล่อยออกมาน้อยกว่า 45 dgc.

 

ระบบ FLO-K ไม่จำเป็นต้องมีอากาศสำรองเพื่อทำให้อากาศหลักเย็นลง

 

สารปนเปื้อนในอากาศจะถูกออกซิไดซ์หรือเผาด้วยความเย็น  กลิ่นและอนุภาคอินทรีย์ที่อยู่ในอากาศจะลดลงให้เหลือน้อยที่สุด การลดลงโดยทั่วไปของ OU/m3 จะอยู่ที่ประมาณ 90 – 98%

 

เครื่องฟอกอากาศ JIMCO ได้รับการปรับแต่งให้ตรงความต้องการของลูกค้า โดยยึดค่าของสารอินทรีย์ในอากาศ อุณหภูมิในอากาศ อัตราการไหลเวียนของอากาศ ไขมัน และข้อกำหนดในการทำลายกลิ่น และอื่นๆ

Thank You for contacting us