Solutions for tomorrow

พนังกั้นน้ำเคลื่อนที่

พนังกั้นน้ำเคลื่อนที่

พนังกั้นน้ำชนิดนี้เป็นระบบที่เชื่อมต่อกันได้ซึ่งเชื่อมต่อกันได้ตามความยาวที่ต้องการแบบง่ายเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ของบริเวณที่มีน้ำท่วมทุกสภาพพื้นผิวโครงสร้างของพนังกั้นน้ำถูกออกแบบมาให้ทนต่อแรงดันน้ำซึ่งยังสามารถเบี่ยงเบนทางน้ำและดัดแปลงเป็นคูคลองส่งน้ำได้ มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันน้ำท่วม

COLD FLOODประโยชน์ของพนังกั้นน้ำ

พื้นที่ที่ประยุกต์ใช้งานได้

       พนังกั้นน้ำสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ

ขนาดของสินค้า

แกลลอรี่

Thank You for contacting us