Solutions for tomorrow

ระบบทำความเย็นบนฝ้าเพดาน

การระบายความร้อนและอากาศอย่างง่าย ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและพื้นที่

JS Ventilation cool air ceiling เป็นระบบทำความเย็นบนฝ้าเพดานสำหรับควบคุมการระบายอากาศและความเย็นของพื้นที่ทำงาน

ระบบทำความเย็นบนฝ้าเพดานที่ ให้ความเย็นสูง ประหยัดพลังงาน และพื้นที่

ความพิเศษของระบบทำความเย็นบนฝ้าเพดานนี้ทำให้สถาปนิกและวิศวกรมีอิสระในการออกแบบ เนื่องจากไม่มีท่อลมในการปรับอากาศ ทำให้พื้นที่เพดานลดลง จึงสามารถลดความสูงของอาคาร หรือเพิ่มพื้นที่สำหรับสร้างอาคาร หลายชั้นใหม่ หรือเพิ่มความสูงของเพดานของอาคารที่ใช้งานอยู่ 

 

ระบบทำความเย็นฝ้าเพดานยังมีค่าบำรุงรักษาที่ต่ำ ใช้พลังงานน้อยลง และลดเสียงรบกวน สามารถทำความเย็นได้สูงขึ้น และระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นโดยไม่มีกระแสลมใดๆ 

พื้นที่มากขึ้นด้วยระบบทำความเย็นบนฝ้าเพดานของ JS Ventilation Cool Air ceiling

ทีมวิศวกรที่ JS Ventilation ได้ทำการทดสอบอาคาร Burj Khalifa ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวันนี้ โดยคาดว่าผู้พัฒนาโครงการจะได้รับประโยชน์ดังนี้

 • เพิ่มจำนวนชั้นได้อีก 16 ชั้นโดยไม่ต้องเพิ่มความสูงของอาคาร 828 m

 • รักษาไว้ที่ 165 ชั้น โดยลดความสูงของอาคารลง 88 m

JS Cool Air Celling เพื่อประโยชน์ของคุณ

การประยุกต์ใช้ และ กลุ่มผู้บริโภค

 • ร้านกาแฟ
 • ห้องเย็น
 • คลีนิคทันตกรรม
 • สถานดูแลผู้สูงอายุ
 • ศูนย์อาหารจานด่วน
 • ฟิตเนส
 • ร้านขายของชำ
 • โรงพยาบาล
 • โรงแรม
 • ร้านค้าในร่มในสนามกอล์ฟ
 • คลีนิคนวด
 • คลีนิครักษาโรค
 • สำนักงาน
 • รีสอร์ท
 • ร้านอาหาร
 • ร้านค้าปลีก
 • บ้านพักคนชรา
 • โรงเรียน
 • ร้านค้า
 • สปา
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ศูนย์สุขภาพ

และอีกมากมาย………….

ตัวอย่างการทำงานของระบบทำความเย็นบนฝ้าเพดาน

 3 ทางเลือก ของ JS Cool Air 

แบบมาตรฐาน JS Cool Air Ceiling 

ระบบระบายความร้อนขั้นพื้นฐานจาก JS Ventilation ที่ให้การระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พื้นที่น้อยเหนือเพดาน 

 

”ระบบทำความเย็นบนฝ้าเพดาน” ไม่ก่อให้เกิดกระแสลมหรือปัญหาไอน้ำ และให้กำลังไฟฟ้า 100 Watt/m2 ในสภาพอากาศในร่ม A. (เป็นมาตรฐานหน่วยวัดอุณหภูมิในห้องของประเทศเดนมาร์ก)

 

โปรแกรมคำนวณของ JS Koncept ที่พัฒนาโดยสถาบันทางเทคโนโลยีแห่งประเทศเดนมาร์ก ได้ทำการคำนวณอากาศและอุณหภูมิได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำ 

 

แบบมาตรฐาน JS Cool Air Ceiling 

ระบบระบายความร้อนขั้นพื้นฐานจาก JS Ventilation ที่ให้การระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พื้นที่น้อยเหนือเพดาน 

ส่วนประกอบ

 • การจ่ายลมในช่องอากาศ VAV-Damper in air inlets
 • ฝ้าเพดานเย็น (ฝ้าโลหะพร้อมฉนวนกันเสียง)
 • เครื่องกระจายความชื้นของ JS Inlet ติดตั้งอยู่ในฝ้าเพดาน
 • ระบบควบคุมฝ้าเพดานความเย็น JS Cool Ceiling control system

เครื่องกระจายความชื้นไอเสียสามารถติดตั้งไว้ในฝ้าเพดาน บนผนัง หรือตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดของห้อง

วิดีโอแอนนิเมชั่นของ JS Cool Air Ceiling แบบมาตรฐาน

ระบบพร้อมพัดลม JS Cool Air Ceiling 

ระบบระบายความร้อนขั้นพื้นฐานจาก JS Ventilation ที่ให้การระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พื้นที่น้อยเหนือเพดาน 

 

”ระบบทำความเย็นบนฝ้าเพดาน” ไม่ก่อให้เกิดกระแสลมหรือปัญหาไอน้ำ และให้กำลังไฟฟ้า 100 Watt/m2 ในสภาพอากาศในร่ม A. (เป็นมาตรฐานหน่วยวัดอุณหภูมิในห้องของประเทศเดนมาร์ก)

 

โปรแกรมคำนวณของ JS Koncept ที่พัฒนาโดยสถาบันทางเทคโนโลยีแห่งประเทศเดนมาร์ก ได้ทำการคำนวณอากาศและอุณหภูมิได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำ 

ระบบพร้อมพัดลม JS Cool Air Ceiling 

การระบายความร้อนที่ได้รับการปรับปรุงจาก JS Ventilation พร้อมด้วยคอยล์พัดลมเพิ่มเติมสำหรับระบายความร้อน (หรือแค่คอยล์พัดลม) วิธีนี้ให้ปริมาณงานสูงและระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พื้นที่เหนือฝ้าเพดานน้อย

ส่วนประกอบ

 • การจ่ายลมในช่องอากาศVAV-Damper in air inlets
 • ฝ้าเพดานเย็น(ฝ้าโลหะพร้อมฉนวนกันเสียง)
 • เครื่องกระจายความชื้นของJS Inletติดตั้งอยู่ในฝ้าเพดาน
 • คอยล์พัดลม
 • ระบบควบคุมฝ้าเพดานความเย็นJS Cool Ceiling control system


เครื่องกระจายความชื้นไอเสียสามารถติดตั้งไว้ในฝ้าเพดาน บนผนัง หรือตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดของห้อง

วิดีโอแอนนิเมชั่น JS Cool Air Ceiling w. Fan coils

ระบบแลกเปลี่ยนอากาศ JS Cool Air Ceiling hybrid 

ระบบระบายความร้อนขั้นพื้นฐานจาก JS Ventilation ที่ให้การระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พื้นที่น้อยเหนือเพดาน 

 

”ระบบทำความเย็นบนฝ้าเพดาน” ไม่ก่อให้เกิดกระแสลมหรือปัญหาไอน้ำ และให้กำลังไฟฟ้า 100 Watt/m2 ในสภาพอากาศในร่ม A. (เป็นมาตรฐานหน่วยวัดอุณหภูมิในห้องของประเทศเดนมาร์ก)

 

โปรแกรมคำนวณของ JS Koncept ที่พัฒนาโดยสถาบันทางเทคโนโลยีแห่งประเทศเดนมาร์ก ได้ทำการคำนวณอากาศและอุณหภูมิได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำ 

ระบบแลกเปลี่ยนอากานอากาศJS Cool Air Ceiling hybrid

การระบายความร้อนที่ได้รับการปรับปรุงจาก JS Ventilation พร้อมด้วยช่องรับอากาศบริสุทธิ์เพิ่มเติม การฉีดอากาศบริสุทธิ์เพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์ Co2 รวมกับการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพและใช้พื้นที่เหนือฝ้าเพดานน้อย

ส่วนประกอบ

 • การจ่ายลมในช่องอากาศVAV-Damper in air inlets
 • ฝ้าเพดานเย็น(ฝ้าโลหะพร้อมฉนวนกันเสียง)
 • เครื่องกระจายความชื้นของJS Inletติดตั้งอยู่ในฝ้าเพดาน
 • คอยล์พัดลมไอดีแบบไฮบริดพร้อมวาล์วแดมเปอร์
 • ระบบควบคุมฝ้าเพดานความเย็นJS Cool Ceiling control system


เครื่องกระจายความชื้นไอเสียสามารถติดตั้งไว้ในฝ้าเพดาน บนผนัง หรือตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดของห้อง

วิดีโอแอนนิเมชั่น JS Cool Air Ceiling hybrid (Fresh Air exchange)

ดาวน์โหลด ข้อมูลสินค้าและเอกสารอ้างอิง

เครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ในอาคาร

การฟอกอากาศและพื้นผิวปราศจากตัวกรองหรือสารเคมี

ลูกค้าที่ให้บริการ

กสิกรรม
สถานพักฟื้น
โรงแรม
อุตสาหกรรม
บ้านพักอาศัย

Thank You for contacting us