Solutions for tomorrow

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม

น้ำท่วมกลายเป็นความท้าทายที่ใหญ่ขึ้นทั่วโลก เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป.   

ในหน้านี้เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลและลิ้งค์ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำท่วมและวิธีการป้องกันน้ำท่วม

หากคุณมีข้อมูลที่คุณคิดว่าเป็นประโยชน์และอยากจะแชร์ รบกวนติดต่อกับทางเราที่ info@as-friis.com

ลิ้งค์และเอกสารที่เป็นประโยชน์์

ความเสี่ยงจากอุทกภัย

การลดผลกระทบ, น้ำท่วมสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในบ้านของคุณ ซึ่งยังเป็นเรื่องที่อ่อนไหว ถึงแม้การทำประกันจะไม่สามารถป้องกัน ความเจ็บปวด ความชอกช้ำทางอารมณ์ที่มากับน้ำท่วมและผลที่ตามมาภายหลังได้  

คู่มือคุ้มครองสำหรับเจ้าของบ้านจาก Know Your Flood Risk

เป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่เราหาได้เกี่ยวกับการปกป้องทรัพย์สินของคุณ

กรุณาศึกษารายละเอียดใน Know Your Flood Risk (www.knowyourfloodrisk.co.uk)

คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับแคมเปญ Know Your Flood risk โดยเป็นการร่วมมือกับ RAB Consultants Ltd (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก) และ MDA (อัพเดทเมื่อ 2014/15/16/18/20) เราหวังว่าจะช่วยให้คุณทราบถึงสิ่งที่สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยและเพื่อช่วยลดความเดือดร้อนที่ตามมาจากน้ำท่วม

(เครดิต: Mary Dhonau, OBE, Chief Executive, Know Your Flood Risk Campaign)

FEMA ช่วยลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมอาคาร 

FEMA ฟีมา หรือสำนักการจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง เป็นหน่วยงานของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยสำนักงานโครงการและสำนักงานภูมิภาคที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

คู่มือนี้เป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมอาคารที่ไม่สามารถยกหรือเคลื่อนย้ายได้

คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับ FEMA ฟีมา เพิ่มเติมได้ที่ https://www.fema.gov/flood-maps/products-tools

คู่มือเพื่อรับมือน้ำท่วมทรัพย์สินของศูนย์กลางน้ำท่วม  

คู่มือมาตรการป้องกันและฟื้นฟูจากน้ำท่วม ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นเพื่อให้คุณรับมือกับน้ำท่วมและป้องกันทรัพย์สินได้มากขึ้น  

เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการฟื้นฟู ให้เข้าไปที่เว๊ปไซต์ศูนย์ความรู้ของศูนย์กลางน้ำท่วม ซึ่งรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณดาวน์โหลดและจัดทำคู่มือของคุณเอง (https://thefloodhub.co.uk/
property-flood-resilience-toolkit/
)

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของทรายโดยองค์การควบคุมสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 

จากรายงานขององค์กรควบคุมสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับความยั่งยืนของทราย: ค้นหาแนวทางใหม่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรทรายทั่วโลก

การดูดทรายในแม่น้ำก่อให้เกิดมลพิษและการเปลี่ยนแปลงระดับของค่า pH (Saviour, 2012) ความไม่เสถียรของตลิ่งนำไปสู่ความถี่และความรุนแรงของปัญหาน้ำท่วมมากขึ้น (Sreebha & Padmalal, 2011) ชั้นหินอุ้มน้ำที่ลดลงทำให้ความเสียหายรุนแรงขึ้น (Myers etal., 2000) ภัยแล้งและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น (John, 2009) การสร้างเขื่อนและการสกัดได้ลดการเคลื่อนย้ายตะกอนจากแม่น้ำไปยังพื้นที่ชายฝั่งหลายแห่ง นำไปสู่การลดตะกอนในดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำและการกัดเซาะชายหาดอย่างรวดเร็ว (Kondolf, 1997) สิ่งนี้เพิ่มผลกระทบของไอออนที่สกัดโดยตรงในการสกัดทรายบนบกในระบบเนินทรายชายฝั่งและการขุดลอกมวลรวมในทะเลใกล้ชายฝั่ง ซึ่งอาจนำไปสู่ผลกระทบจากการกัดเซาะในระยะยาว (US: Thornton et al., 2006; UK: Pye & Neal, 1994) การดูดทรายใกล้ชายฝั่งและนอกชายฝั่งในนิวซีแลนด์ยังคงดำเนินต่อไป แม้จะมีความไม่แน่นอนของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่มาก (Hilton & Hesp, 1996} และผลกระทบสะสมจากการทำเหมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการขยายตัวของชายฝั่ง

หรืออ่านเพิ่มเติมได้ที่เว๊ปไซต์พาร์ทเนอร์ของเรา DAMEASY

https://dameasyfloodbarriers.com/a/
blog/sandbagging-does-not-protect-from-floods-it-causes-them

ความเสียหายจากอุทกภัย

ความเสียหายโดยทั่วไปจากอุทกภัยมีมากกว่าการสูญเสียชีวิตและการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันมีค่า เช่น รถ งานศิลปะ เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีผลกระทบระยะยาวที่ไม่สามารถมองเห็นหรือวัดได้ง่าย และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวอย่างรุนแรง และกรณีที่แย่ที่สุดคือการสูญเสียชีวิตเนื่องจากโครงสร้างที่พังทลาย

ความเสียหายที่ซ่อนอยู่จากอุทกภัย

1.โครงสร้างอาคารที่รับน้ำหนักเกิน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล้าและนำไปสู่การยุบตัวของส่วนประกอบของโครงสร้างสำคัญ เช่น คานและฐานราก 

2.การเพิ่มขึ้นของเชื้อราและสปอร์ของเชื้อราที่อาจจะเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ ที่อาศัยอยู่หรือใช้สถานที่ และในกรณีที่แย่กว่านั้นก็คือทำลายไม้ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของโครงสร้าง

3.การสึกกร่อนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทำงานผิดพลาดและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือลัดวงจรและเกิดเหตุไฟไหม้ 

4.การสึกกร่อนของชิ้นส่วนโลหะ เช่น เหล็กเส้นในคอนกรีต วงกบประตู และคาน ซึ่งต่อมาอาจทำให้อาคารถล่มได้ 

สาเหตุทั่วไปที่น้ำท่วมทรัพย์สิน

1.ฝนตกหนัก (ก่อให้เกิดน้ำท่วมขัง)

2.การไหลท่วมจากเขตภายนอก (การระบายน้ำที่ไม่ดี)

3.การไหลย้อนกลับจากระบบระบายน้ำ 

4.การขาดระบบระบายน้ำ 

5.ทรัพย์สินอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำ

น้ำท่วมสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ โดยเฉพาะจากฝนตกหนักและผลกระทบอาจจะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น ระดับถนนสูงขึ้น หรือการกั้นทางน้ำ

ในเมืองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง ซึ่งมักจะทำลายระบบระบายน้ำให้เสียหายหรือไม่เพียงพอ ทำให้เกิดน้ำท่วมชุมชนและทรัพย์สินในพื้นที่ 

พื้นที่น้ำท่วมที่มีความเสี่ยงสูงต่อทรัพย์สิน ได้แก่ ชั้นใต้ดิน ลานจอดรถใต้ดิน สาธารณูปโภคใต้ดิน และการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ในระดับพื้นดิน

วิธีป้องกันน้ำท่วมเบื้องต้น

1.แนวกั้นน้ำ (ถาวร / ชั่วคราว)

2.เครื่องระบายน้ำ (ปั๊มสูบน้ำ)

3.วาล์วป้องกันการไหลย้อนหรือจุกอุดท่อระบายน้ำ

4.ผนังหรือพื้นกันน้ำ

5.การยกระดับสาธารณูโภคที่สำคัญ/การติดตั้งไฟฟ้าเหนือระดับความเสี่ยงของน้ำท่วม

การป้องกันน้ำท่วมขั้นพื้นฐานเริ่มต้นด้วยการป้องกันน้ำจากภายนอกเข้ามา ซึ่งโดยทั่วไปจะทำได้โดยการเพิ่มระดับดินหรือสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมแบบถาวรรอบๆทรัพย์สินทุกแห่งที่เป็นไปได้ เนื่องจากเป็นวิธีแก้ปัญหาระยะยาวที่คุ้มค่าที่สุด

วัสดุที่แนะนำได้แก่ คอนกรีตกันน้ำ ผนังอิฐ และโลหะที่ทนต่อแรงดันน้ำได้ วัสดุไม้บางชนิดก็สามารถนำมาใช้ได้หากได้รับการดูแลที่เหมาะสมเพื่อใช้ในน้ำ 

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีทางเปิดเพื่อเข้าถึงที่พัก ขอแนะนำให้ติดตั้งประตูและหน้าต่างแบบกันน้ำท่วม หรืออีกทางเลือกหนึ่งอาจใช้สิ่งที่ติดตั้งได้รวดเร็ว/การติดตั้งแผงกั้นน้ำท่วมแบบถอดแยกได้เป็นตัวอย่างสำหรับทางเข้ารถยนต์และรถบรรทุก  

แนวทางป้องกันน้ำท่วมของ เอเอส ฟรีอิส

1.การประเมินความเสี่ยงที่ไซท์งานร่วมกันกับลูกค้า

2.การพัฒนาการออกแบบ

3.การพิจารณาคุณสมบัติและประโยชน์

4.การดำเนินการ การติดตั้ง และการฝึกอบรม หากจำเป็น

บริษัท เอเอส ฟรีอิส จำกัด ให้ลูกค้าของเราประเมินความเสี่ยงที่ไซท์งานพร้อมกับทีมปฎิบัติการของลูกค้า  เพื่อทำความเข้าใจกับความท้าทายในปัจจุบันตลอดจนปัญหาในอดีตที่เกิดขึ้นที่ไซท์งานและบริเวณโดยรอบ 

ด้วยข้อมูลที่เก็บรวบรวมและข้อมูลจากลูกค้า  การออกแบบขั้นพื้นฐานสำหรับการป้องกันน้ำท่วมจึงได้รับการพัฒนา เราจึงพยายามค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวให้ได้มากที่สุด ซึ่งตามปรกติแล้วจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของทรัพย์สินแบบเรียบง่าย และในกรณีที่พบส่วนใหญ่ที่ลูกค้า ทีมงานบำรุงรักษา หรือผู้รับเหมา สามารถทำได้เอง

การได้สนทนาเกี่ยวกับคุณลักษณะและประโยชน์ เป็นสิ่งสำคัญของกระบวนการ เนื่องจากมีหลากหลายแง่มุมที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับการป้องกัน ต้นทุนการลงทุน ผลกระทบต่อการปฎิบัติงานประจำวัน  อาทิ เช่น การเข้าถึงทรัพย์สินและอุปกรณ์ และที่สำคัญคือข้อกำหนดในการบำรุงรักษาระยะยาว 

เรามุ่งเน้นที่จะหาวิธีการบำรุงรักษาต่ำ เพื่อให้แน่ใจว่าวิธีการป้องกันน้ำท่วมทำงานได้ดี และจะทำงานเมื่อจำเป็น 

เอเอส ฟรีอิส ยังเสนอการตรวจสอบการป้องกันน้ำท่วมเป็นประจำร่วมกับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม ตลอดจนตรวจสอบทรัพย์สินและบริเวณโดยรอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะส่งผลต่อระบบป้องกันน้ำท่วมหรือเพิ่มความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น 

อุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมที่เราให้บริการ

แนวพนังกั้นน้ำเคลื่อนที่แบบย้ายได้ สำหรับป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กว้าง 

แผงป้องกันน้ำท่วมที่ปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว เป็นอุปกรณ์เอนกประสงค์ที่ใช้ป้องกันน้ำท่วมและควบคุมการไหลของน้ำ

 

พนังกั้นน้ำเคลื่อนที่เป็นระบบโมดูลาร์ที่มีลักษณะเฉพาะประกอบด้วยชุดส่วนต่อยาวที่สามารถนำมาต่อติดกันได้ ด้วยเหตุนี้ความยาวจึงปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพื่อให้เหมาะกับขอบเขตของน้ำท่วม  

พนังกั้นน้ำนั้นเต็มไปด้วยน้ำซึ่งสร้างแรงกดดันมหาศาลที่ผนังพื้นผิวและทำให้พนังกั้นสามารถต้านทานและเปลี่ยนทิศทางน้ำที่ท่วมได้  โครงสร้างของพนังกั้นน้ำมีเสถียรภาพมั่นคงบนทุกพื้นผิวโดยไม่คำนึงถึงสภาวะภายนอก ทำให้พนังกั้นน้ำแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันน้ำท่วม มีระดับความสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมตั้งแต่ 420 มม. ถึง 11170 มม.

แผงกั้นประตูและรั้วป้องกันน้ำท่วมรุ่น Friiva™ 

แผงกั้นป้องกันน้ำท่วมผลิตจากอลูมิเนียม ปรับใช้ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว เหมาะสำหรับรั้ว ประตูรั้ว และประตู

แผงกั้นประตูและรั้วป้องกันน้ำท่วมรุ่น Friiva เป็นระบบโมดูลาร์ที่มีไม่เหมือนใครและทำมาจากอลูมิเนียม ระบบนี้ใช้งานได้หลากหลายและสามารถปรับแต่งตามความสูงและความยาวที่ต้องการเพื่อปกป้องอาคารหรือพื้นที่ที่ต้องการ 

แผงกั้นและเสาทำจากอลูมิเนียมผสมที่ทนทาน ช่วยป้องกันน้ำท่วมในแนวตั้งด้วยการเพิ่มความสูงของแผงกั้น/ขนาดความสูงแผง 200 มม. 

 

แผงกั้นจะวางซ้อนกันและผู้ใช้สามารถติดตั้งได้ด้วยคนคนเดียว

แผงกั้นประตู & รั้ว ป้องกันน้ำท่วมรุ่น Dam Easy® 

แผงกั้นป้องกันน้ำท่วมสำหรับประตูรั้วและรั้ว ปรับใช้และประกอบได้ง่าย

 

รุ่น Dam Easy เป็นตัวเลือกที่ดีและมาแทนที่กระสอบทรายที่ทั้งหนักและเลอะเทอะ แผงรั้วจะเป็นด่านแรกในการป้องกันน้ำไม่ให้เข้าประตูและหน้าต่างบ้านของคุณ

เมื่อเกิดอุทกภัย ความสามารถในการรับมือได้อย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ แผงรั้วป้องกันน้ำท่วมนี้จะช่วยป้องกันได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส เพราะสามารถติดตั้งได้ภายในเวลา 5 นาที Dam Easy มีความสูงขนาด 720 มม. และป้องกันน้ำท่วมอย่างง่ายดายได้สูงสุดถึง 600 มม.

จุกปิดท่อระบายน้ำ & อุปกรณ์เสริม

จุกปิดท่อระบายน้ำและวาล์วไหลย้อนกลับที่ปรับใช้ได้ง่าย

สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดแรงกดดันมหาศาลต่อระบบระบายน้ำ ฝนตกหนักมักจะทำให้น้ำท่วมระบบระบายน้ำที่ไม่สามารถรับมือกับปริมาณน้ำที่ไหลบ่าจำนวนมากได้ ส่งผลให้พื้นที่น้ำท่วมและปนเปื้อนรอบๆ ตลอดจนสถานการณ์อันตรายเมื่อเปิดฝาปิดท่อระบายน้ำ เพื่อรับมือกับน้ำปริมาณน้ำที่มากเกิน

AS FRIIS มีผลิตภัณฑ์หลากหลายตั้งแต่จุกปิดท่อระบายน้ำ วาล์วชนิดใบมีด และวาล์วป้องกันน้ำในท่อไหลกลับ  เพื่อบรรเทาอุทกภัยจากท่อระบายน้ำและบ่อน้ำ 

การเปรียบเทียบพื้นฐานของอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมของบริษัท เอเอส ฟรีอิส

Thank You for contacting us