Solutions for tomorrow

ปิดกั้นท่อระบายน้ำและน้ำท่วมไม่ให้ไหลกลับเข้าบ้าน  

การติดตั้งพนังกั้นป้องกันน้ำท่วมหน้าบ้านและการปิดผนึกรอยร้าวนั้นไม่เพียงพอเสมอไปเมื่อทำการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินจากความเสี่ยงจากน้ำท่วม ทรัพย์สินทั้งหมดและความเสี่ยงจากน้ำท่วมจะต้องได้รับการประเมิน  ในหลายๆกรณี น้ำท่วมจะถูกดันกลับขึ้นไปตามท่อระบายน้ำและท่อน้ำทิ้ง ทำให้บ้านมีน้ำเสียท่วมบ้าน วิธีป้องกันง่ายๆวิธีหนึ่งคือการติดตั้งวาล์วใบมีดระหว่างท่อระบายน้ำภายนอกกับท่อน้ำเสียภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ วาล์วใบมีดเป็นวิธีแก้ปัญหาง่ายๆและเนื่องจากการออกแบบของวาล์วใบมีดจึงไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลระหว่างการทำงานปรกติกรณีที่น้ำไม่ได้ท่วม นอกจากนี้ยังมีวิธีแก้ปัญหาที่แอดวานซ์กว่าโดยมีวาล์วไหลย้อนกลับอัตโนมัติและวาล์วไหลย้อนตามแรงโน้มถ่วงที่ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อน้ำไหลย้อนกลับ  

บริษัท เอเอส ฟรีอีส มีความเชี่ยวชาญและให้บริการด้านการจัดหาโซลูชั่นในการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท เอเอส ฟรีอีส ให้บริการ มีพนังกั้นป้องกันน้ำท่วมสำหรับพื้นที่กว้างนำเข้าจากเดนมาร์ก (Cold Flood Mobile wide area barriers), พนังกั้นป้องกันประตุทางเข้าและรั้วรุ่น Friiva พนังกั้นป้องกันประตูและรั้วจากประเทศไอร์แลนด์รุ่น Dam Easy และอุปกรณ์เสริมอีกมากมาย เพื่อปกป้องบ้านพักอาศัยและอหังสาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และเขตเทศบาลจากน้ำท่วม 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นส์ป้องกันน้ำท่วมของบริษัท เอเอส ฟรีอีส ที่นี่ https://www.as-friis.com/th/flood-prevention-th/

More
News & Cases

Thank You for contacting us