Solutions for tomorrow

ทางเลือกสำหรับการปกป้องผิวพื้นดิน

แผ่นปูพื้น TrackGard® เป็นวัสดุปูพื้นแบบเคลื่อนย้ายสะดวกที่แข็งแรงทนทาน ยืดหยุ่นใช้งานง่ายหรือสำหรับการใช้งานแบบชั่วคราวและการป้องกันผิวพื้นดิน

 

แผ่นปูพื้น TrackGard® สามารถใช้คลุมหญ้า ทราย กรวด โคลน ยางมะตอย หรือพื้นผิวที่ที่ต้องการอื่นๆ สามารถติดตั้งและปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเป็นฐานสนับสนุนที่มั่นคงสำหรับยานพาหนะและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับงานขนาดใหญ่ตั้งแต่งานก่อสร้าง คอนเสิร์ตไปจนถึงโครงการทางทหารและพลเรือน

 

แผ่นปูพื้น TrackGard® เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่สนามกีฬา สวนสาธารณะ สนามแข่ง สำหรับการปกป้องผิวพื้นดิน เช่นเดียวกับไซด์งานก่อสร้าง และใช้ในกองทัพเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของพื้นผิว

 

การออกแบบแผ่นปูพื้น TrackGard® แบบหกเหลี่ยมช่วยให้แผ่นกระเบื้องที่อยู่ติดกันสามารถเชื่อมต่อกันหกด้านเพื่อให้มีความแข็งแรงที่ดีเยี่ยมสำหรับการรองรับที่มีน้ำหนักมาก

Thank You for contacting us